56034

Αεραγωγός-T TS γκρι

4,95€

Product Description

Ένωση σωληνώσεων – Τ Κατάλληλο για διακλάδωση σωλη-νώσεων Ø 65 mm ή Ø 72 mm χωρίς την χρήση ακροφύσιου.

Reviews

Be the first to review this items