56111

Αεραγωγός-Y γκρι

8,95€

Product Description

Ένωση σωληνώσεων -Υ Κατάλληλο για διακλάδωση σωλη-νώσεων Ø 65 mm ή Ø 72 mm.

Reviews

Be the first to review this items