97140

Πυροσβεστήρας 1kg

19,00€

Product Description

Πυροσβεστήρας
Κατάλληλος και απαραίτητος για οχήματα, σκάφος, τροχόσπιτο κ.ά. Με βάση στερέωσης. Πυροσβεστήρας τύπου ΑΒC κατάλληλος για: A. Ξύλο, χαρτί, χαρτόνια, υφάσματα, κάρβουνα και λάστιχο.
Β. Υγρά και ρευστά όπως βενζίνη, διαλυτικό, χρώμα, κερί, ρετσίνι, οινόπνευμα.
C. Αέρια όπως μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο και ασετιλίνη.