53104

Ορθογώνια σίτα αναρρόφησης αέρος

29,50€

SKU: 53104. Category:

Product Description

Σήτα αναρρόφησης
Ειδικό εξάρτημα πλέγματος 500 cm² για τη σωστή αναρρόφηση και λειτουργία της συσκευής. Μέγεθος: 350 x 190 mm

Reviews

Be the first to review this items