56054

Σφιχτήρας γκρι 72 mm

2,50€

Product Description

Ένωση σωληνώσεων – Τ Κατάλληλο για διακλάδωση σωλη-νώσεων Ø 65 mm ή Ø 72 mm με χρήση ακροφύσιου.

Reviews

Be the first to review this items